I sommarens nummer av Utsikt kan du läsa om vad du och andra medlemmar tycker om RBU Stockholm. Vad är bra och vad kan bli bättre? Läs också intervjun med Britta Lundkvist om hur parrelationer påverkas av att ha annorlunda barn.
Fisketur i Tranvik
Nu arrangerar vi åter igen en friluftsdag i skärgården, lördagen den 14 augusti kl. 10-14. Vi träffas på Tranvik, som ligger en mil söder om Norrtälje där vi under dagen får tillfälle att komma ut på sjön.
Lördagen den 10 september är du välkommen att testa segelflyg på en prova-på dag med Segelflygarna Uppsala flygklubb.
Herrfallet i Arboga
Att åka till Herrfallet har blivit en populär tradition och vi är glada att ännu en gång kunna erbjuda denna sommarvecka för hela familjen. Familjer från RBU:s samtliga diagnosgrupper är välkomna att anmäla sig.
Forumvecka 37
Vecka 37 är det dags för årets Forumvecka. Veckan kommer att fyllas med aktiviteter för barn, ungdomar, föräldrar, personal m fl. Alla aktiviteter är ute på Beckis Idrottscenter i Bromma.

Välkommen till RBU Stockholm